Dobrodružství neprožije ten, kdo sedí doma... (James Joyce)

Historie skupiny

Historie 11. PS Vlci sahá až do roku 1963, kdy třídní učitelka na ZŠ Jana Babáka přemluvila jednoho z rodičů - Josefa "Robina" Šotka, aby vedl na škole pionýry. Po roce činnosti složili 25. 4. 1964 první členové slib a toto datum považujeme za den založení skupiny.

Po následujících neshodách s vedením školy (oddíl pracuje trochu jinak než je v té době v Pionýru zvykem) oddíl odchází ze školy a stává se samostatným oddílem s právní subjektivitou. Dává si název Vlci a získává klubovnu na Chládkově 25.

V této době zakládáme spolu s dalšími oddíly sdružení oddílů tábornického směru - PTO. Naše jméno zní 11. PTO Vlci. Následuje první tábor v Tavíkovicích v r. 1967. Další rok v Bohdalově, v r. 1969 vlastní tábor v Matějovci a od r. 1970 až dodnes tábor v Lipnici. Oddíl se rozrůstá na 170 členů a stává se skupinou. Získáváme klubovnu na Štursově 29 "Hurajda" a Královopolské 27 "Studánka" a přecházíme pod ZŠ Horova 77.

Po roce 1970, po zrušení Junáka a následném zrušení PTO začíná skupina vadit tehdejším nadřízeným politickým orgánům. Po sloučení ZŠ Horova se ZŠ Sirotkova tlak na zrušení skupiny roste. Jako gesto dobré vůle (je to zřejmě i jediná šance pokračovat v činnosti) měníme v dubnu 1974 "totemistický" název Vlci na "pokrokovější" Psohlavci. Zachránili jsme tím bohužel jen náš znak - červený, zeleně orámovaný erb s hlavou vlka. Situace se uklidňuje taky díky rostoucímu počtu členů. Při neúnosném počtu 290 členů je potřeba vyřešit prostorové problémy. Od primátora města Brna se podařilo sehnat potřebné peníze na stavbu nové klubovny. Začíná se stavět v akci "Z". Tehdejší členové odpracovali na stavbě klubovny 18.700 a rodiče a občané Žabovřesk 2.300 brigádnických člověkohodin. V r. 1980 se podařilo zahájit provoz areálu, který je náš dodnes a říkáme mu "BUŇKY".

Po roce 1989 a obnovení Sdružení PTO se vracíme k původnímu názvu Vlci.

Členská základna se v devadesátých letech minulého století a počátkem nového tisíciletí drží stabilně na počtu kolem 100 členů. V současnosti se počet členů pohybuje kolem pětatřiceti.

V roce 1999 slavíme 35. výročí založení skupiny a v roce 2000 se koná již 30. tábor na Lipnici.

V roce 2004 slavíme 40. výročí založení skupiny a v roce 2005 se konal již 35. letní tábor na Lipnici!!!

V lednu 2009 jsme uspořádali ples k 45. výročí skupiny. Akce byla úspěšná a my jsme se rozhodli každoročně s pořádáním plesů (setkávání současných a bývalých členů) pokračovat.

Kontakt

11. PS Vlci

vlcibrno@seznam.cz

Klubovna: Kroftova 108, Brno 616 00

Adresa pro korespondenci a fakturaci: Blatného 7, Brno 616 00

725 059 296

Vyhledávání

www.pto.pionyr.cz - stránky Sdružení pionýrských tábornických oddílů

www.jihomoravsky.pionyr.cz - stránky Jihomoravské krajské organizace Pionýra

www.pionyr.cz - stránky ústředí Pionýra ČR

www.parawestern.eu - Jezdecká westernová škola

www.woodcraft.cz - Liga lesní moudrosti

www.topovo.cz - stránky Matýska, Xanty a Topa

www.jan.jarka.sweb.cz - Honzinovy stránky

www.flexa.cz - Šestkovo webování

www.lupinavlk.tripod.com - stránka chovatele vlka z Písku

www.podzemi.webpark.cz - brněnské podzemí

Fotografie použita dle Creative Commons James E. Petts  © 2009 - 11. Pionýrská skupina Vlci. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode