Dobrodružství neprožije ten, kdo sedí doma... (James Joyce)

Ťapka

Ťapka, to je takový malý sešitek, který má u sebe každý Vlk a který v sobě skrývá takzvaný "výchovný systém". Není to nic jiného než seznam zkoušek a úkolů, které musí každý člen splnit, pokud se chce dostat až tak daleko, jako naši vedoucí, totiž - vést jednou družinku v našem oddíle. Zkoušky jsou rozděleny podle obtížnosti na tzv. stupně.

  • Začíná se Vlčetem - zkoušky pro děti v první a druhé třídě, 
  • pokračuje se Nováčkovskou zkouškou - pro děti od třetí třídy výše; složením těchto zkoušek se z dítěte stává tzv. právoplatný člen - složí slavnostní slib, dostane šátek a odznaky na kroj,
  • následují První až Třetí stupeň - plní se postupně, rychlost jakou je člen složí, závisí na schopnosti a chuti člena,
  • výchovný systém je zakončen Čtvrtým stupněm - není zdaleka nejtěžším, jak by se mohlo zdát; je určen všem, kteří aspirují na funkci rádce; to znamená že budoucí rádce musí mít splněny postupně všechny předcházející stupně a vše završit právě čtvrtým stupněm, který obsahuje ani ne tak těžké zkoušky, jako spíše "lahůdky", které by ale měl každý rádce znát.

 

Podstatnou částí Ťapky jsou také: 


Vlčí pokřik: 
My jsme vlci českých stepí,
rodné vlasti věrné děti.
Hali hou, hali hou, hali hou!


Vlčí slib:
Slibuji být dobrým kamarádem, svým chováním šířit dobré jméno skupiny a plnit její zákony.


Zákon skupiny:
Člen 11. Pionýrské skupiny Vlci je: 
- pravdomluvný
- zdvořilý
- poslušný rodičů a vedoucích
- ochránce přírody a práce druhých
- věrný své vlasti a ideálům Pionýra

 

Ideály Pionýra:
- Poznání: Pionýr je pracovitý, pomáhá ostatním, učí se.
- Pravda: Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo.
- Pomoc: Pionýr je statečný a kamarádský.
- Příroda: Pionýr chrání přírodu a život na Zemi. 
- Přátelství: Pionýr je přítelem všech dětí.
- Paměť: Pionýr má rád svou zem.
- Překonání: Pionýr je čestný a spravedlivý.

 

Celá Ťapka je ke stažení zde: tapka.pdf (2,2 MB)

Kontakt

11. PS Vlci

vlcibrno@seznam.cz

Klubovna: Kroftova 108, Brno 616 00

Adresa pro korespondenci a fakturaci: Blatného 7, Brno 616 00

725 059 296

Vyhledávání

www.pto.pionyr.cz - stránky Sdružení pionýrských tábornických oddílů

www.jihomoravsky.pionyr.cz - stránky Jihomoravské krajské organizace Pionýra

www.pionyr.cz - stránky ústředí Pionýra ČR

www.parawestern.eu - Jezdecká westernová škola

www.woodcraft.cz - Liga lesní moudrosti

www.topovo.cz - stránky Matýska, Xanty a Topa

www.jan.jarka.sweb.cz - Honzinovy stránky

www.flexa.cz - Šestkovo webování

www.lupinavlk.tripod.com - stránka chovatele vlka z Písku

www.podzemi.webpark.cz - brněnské podzemí

Fotografie použita dle Creative Commons James E. Petts  © 2009 - 11. Pionýrská skupina Vlci. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode