Dobrodružství neprožije ten, kdo sedí doma... (James Joyce)

O Pionýru a PTO

  • Pionýr vyjadřuje (i jako obecně mezinárodně používaný pojem) ideu nového, průkopnického, označuje člověka jako objevitele nových cest, směrů a hlasatele nových a pokrokových myšlenek.
  • Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.
  • Pionýr je nezávislý na politických stranách, hnutích a ideologiích, náboženských systémech, církvích, sektách...
  • Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod. Při činnosti zdůrazňuje tyto ideály: Poznání, Pravda, Překonání, Příroda, Přátelství, Paměť, Pomoc.
  • Sedmero zásad sdružení Pionýr : demokracie, nezávislost, dobrovolnost, otevřenost, samostatnost, různorodost a všestrannost.
  • Kolektivy v Pionýru samostatně rozhodují o obsahu činnosti, normách života a své vnitřní organizaci. Kolektivy si určují konkrétní strukturu, obsah a systém činnosti, vlastní znak, název, slib a další jednotící prvky.

(výňatek ze Statutu a Programu sdružení Pionýr)

  

Oddíly PTO (pionýrské tábornické oddíly):

  • patří pod organizaci Pionýr - jsou její součástí, ale mají navíc svá další vnitřní pravidla a specifika, jako je například:
  • druh činnosti (táboření, příroda - jiné pionýrské oddíly jsou všeobecné, přírodovědné, technické, ...), podmínkou jsou letní tábory
  • systém zkoušek začínající zkouškou nováčkovskou
  • účast (alespoň částečná) na akcích SPTO Brno - Brněnské Bloudění, Dračí smyčka, Setonův závod, a také podíl na jejich organizování.


Zelená liga PTO:

Celoroční soutěž PTO v Brně - nejlepších 7 oddílů tvoří tzv. Zelenou ligu PTO pro daný rok. Body získáváme za svá umístění v jednotlivých soutěžích a soupeříme tak s asi 30 dalšími pionýrskými tábornickými oddíly.

Aktuální stav a historickou tabulku Zelené ligy najdete na https://pto.pionyr.cz/

Kontakt

11. PS Vlci

vlcibrno@seznam.cz

Klubovna: Kroftova 108, Brno 616 00

Adresa pro korespondenci a fakturaci: Blatného 7, Brno 616 00

725 059 296

Vyhledávání

www.pto.pionyr.cz - stránky Sdružení pionýrských tábornických oddílů

www.jihomoravsky.pionyr.cz - stránky Jihomoravské krajské organizace Pionýra

www.pionyr.cz - stránky ústředí Pionýra ČR

www.parawestern.eu - Jezdecká westernová škola

www.woodcraft.cz - Liga lesní moudrosti

www.topovo.cz - stránky Matýska, Xanty a Topa

www.jan.jarka.sweb.cz - Honzinovy stránky

www.flexa.cz - Šestkovo webování

www.lupinavlk.tripod.com - stránka chovatele vlka z Písku

www.podzemi.webpark.cz - brněnské podzemí

Fotografie použita dle Creative Commons James E. Petts  © 2009 - 11. Pionýrská skupina Vlci. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode